Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

ORGANY CZP 3 w ŁODZI

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
Kompetencje Dyrektora określa art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Więcej informacji w zakładce - Dyrektor
 
Zasady działania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 69 i art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Regulamin Rady Pedagogicznej CZP3 znajdziesz w zakładce - Rada Pedagogiczna
 
Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Regulamin Rady Rodziców przy CZP3 znajdziesz w zakładce - Rada Rodziców

Data wytworzenia: 2021-02-25 21:26 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-02-25 21:26 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-25 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak

Kadra:

Dyrektor -  Tomasz Maryniak
Kierownik działu -  Anna Rosłaniec
Kierownik gospodarczy - Marek Bogołembski
Kadry, sekretariat -  Joanna Krzeszewska
Przewodniczący Rady Rodziców - Stefan Wieteski
Inspektor ochrony danych - Jacek Majak

Kontakt:

sekretariat (8:00 - 16:00) tel./fax, tel. kom. - 042 687 04 85, 512 878 079
e-mail - kontakt@czp3.elodz.edu.pl
ePUAP - /czp3_lodz/SkrytkaESP

Adres:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź

REGON: 000731465
NIP:7271062198

RSPO: 28749

Organ prowadzący:


Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji
ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź
tel.: +48 (42) 638-48-04 fax: +48 (42) 638-48-47, +48 (42) 638-48-48
e-mail: edukacja@uml.lodz.pl.
ePUAP - /s55nj3qkq/skrytka

Organ nadzorujący:


Kuratorium Oświaty w Łodzi al. Kościuszki 120a 90-446 Łódź
tel.: 42 637 70 55 fax.: 42 636 03 85
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
 

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-23 11:03 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-23 11:03 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-11 13:43 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak