Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

INFORMACJE OGÓLNE

Status prawny

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Łódź. Placówki wychowania pozaszkolnego działają na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Organizacja jednostki

Organizację i porządek funkcjonowania placówki regulują:

Przedmiot działalności

Celem działalności Placówki jest w szczególności:

 1. kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży
 2. tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu
 3. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne
 4. wyrównywanie szans rozwoju oraz integracja dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych

Placówka realizuje swoje cele poprzez programową działalność pedagogiczną, wypełniając w szczególności następujące zadania:

 1. prowadzenie stałych form zajęć w poszczególnych pracowniach
 2. organizowanie imprez artystycznych i sportowych
 3. organizowanie wystaw, pokazów, prelekcji i prezentacji dorobku Placówki
 4. organizowanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach, olimpiadach lokalnych, wojewódzkich i krajowych
 5. organizowanie kolonii, półkolonii, wycieczek i rajdów
 6. organizowanie zajęć wychowania komunikacyjnego
 7. prowadzenie zajęć integracyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
 8. organizowanie kursów i szkoleń
 9. organizowanie zajęć usprawniających techniki uczenia i komunikowania się
 10. realizację innych projektów na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami lub organizacjami pozarządowymi

Szczegółowe informacje zawiera Statut placówki


Data wytworzenia: 2021-02-27 22:56 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-02-27 22:56 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-04 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-23 11:03 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-23 11:03 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-26 22:04 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak