Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi
Stan na dzień: Kwota:
01.01.2019 Rzeczowe aktywa trwałe: 282 697,75 zł.
Wartości niematerialne i prawne: 20 596,85 zł.
31.12.2020 304 373,74 zł.
31.12.2021 311 921,79 zł.
31.12.2022 316 933,79 zł.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-23 11:03 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-23 11:03 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-21 14:21 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak